ശബരിമല കേസ് ഫെബ്രുവരി 8 ന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും

ശബരിമല സത്രീ പ്രവേശന വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിട്ട് ഹര്‍ജികള്‍ ഫെബ്രുവരി 8ന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും. കേസ് ജനുവരി 22 ന് പരിഗണിക്കാനാണ് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മല്‍ഹോത്ര അവധിയായതിനാലാണ് കേസ് മാറ്റിവച്ചത്.... Read More

ശബരിമല സത്രീ പ്രവേശന വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിട്ട് ഹര്‍ജികള്‍ ഫെബ്രുവരി 8ന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും. കേസ് ജനുവരി 22 ന് പരിഗണിക്കാനാണ് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മല്‍ഹോത്ര അവധിയായതിനാലാണ് കേസ് മാറ്റിവച്ചത്. ഫെബ്രുവരി മാസം സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കുന്ന കേസുകളുടെ സാധ്യതാ പട്ടികയിലാണ് ഇപ്പോള്‍ ശബരിമല കേസും ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. റിട്ട് ഹര്‍ജികള്‍ മാത്രമാണ് പട്ടികയില്‍ ഉള്ളതെന്നാണ് വിവരം.

Show Less

No comments Yet

SLIDESHOW

LATEST VIDEO