സൗദിയില്‍ നവദമ്പതികള്‍ക്കായി കിരീടാവകാശിയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം

സൗദിയില്‍ 4,200 നവദമ്പതികള്‍ക്കായി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ രാജകുമാരന്‍റെ പേരില്‍ സാമ്പത്തിക സഹായം. ഇവര്‍ക്കായി പത്തു കോടി റിയാലാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. രാജ്യത്ത് പുതിയതായി വിവാഹിതരാകുന്ന സ്വദേശികള്‍ക്കാണ് കിരീടാവകാശി സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കുന്നത്.... Read More

സൗദിയില്‍ 4,200 നവദമ്പതികള്‍ക്കായി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ രാജകുമാരന്‍റെ പേരില്‍ സാമ്പത്തിക സഹായം. ഇവര്‍ക്കായി പത്തു കോടി റിയാലാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.
രാജ്യത്ത് പുതിയതായി വിവാഹിതരാകുന്ന സ്വദേശികള്‍ക്കാണ് കിരീടാവകാശി സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കുന്നത്. സനദ് മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ ഭാഗമായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വിവാഹ സഹായ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ബാച്ചിനുള്ള സഹായ വിതരണം ആരംഭിച്ചു. ആദ്യ ബാച്ചില്‍ 4200 ലേറെ ആളുകള്‍ക്കായി പത്തു കോടിയോളം റിയാലാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.

Show Less

No comments Yet

SLIDESHOW

LATEST VIDEO