പരിനീതി ചോപ്ര സൈന നെഹ‍്‍വാളാകുന്നു

ഇന്ത്യന്‍ ബാഡ്മിന്റണ്‍ താരം സൈന നെഹ്‌വാളിന്റെ ജീവിതകഥ സിനിമയാകുമ്പോള്‍ പരിനീതി ചോപ്രയാണ് ചിത്രത്തില്‍ സൈനയായി എത്തുന്നത്. സൈന നെഹ്‍വാളിന്‍റെ കഥാപാത്രത്തെ പൂര്‍ണതയോടെ എത്തിക്കാൻ കഠിനമായ പരിശീലനത്തിലാണ് പരിനീതി ചോപ്ര. ചിത്രത്തില്‍ സൈന നെഹ്‌വാളിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പരിശീലകനായി അഭിനയിക്കുക... Read More

ഇന്ത്യന്‍ ബാഡ്മിന്റണ്‍ താരം സൈന നെഹ്‌വാളിന്റെ ജീവിതകഥ സിനിമയാകുമ്പോള്‍ പരിനീതി ചോപ്രയാണ് ചിത്രത്തില്‍ സൈനയായി എത്തുന്നത്. സൈന നെഹ്‍വാളിന്‍റെ കഥാപാത്രത്തെ പൂര്‍ണതയോടെ എത്തിക്കാൻ കഠിനമായ പരിശീലനത്തിലാണ് പരിനീതി ചോപ്ര. ചിത്രത്തില്‍ സൈന നെഹ്‌വാളിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പരിശീലകനായി അഭിനയിക്കുക മാനവ് കൗള്‍ ആയിരിക്കും. പുല്ലേല ഗോപിചന്ദ് ആണ് സൈന നെഹ്‌വാളിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ പരിശീലകന്‍. അമോല്‍ ഗുപ്തയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

Show Less

No comments Yet

SLIDESHOW

LATEST VIDEO