മമ്മൂട്ടി നായകനായി എത്തുന്ന ‘ഒരു കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗ്‌’ ടീസർ

മമ്മൂട്ടി നായകനായി എത്തുന്ന ‘ഒരു കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗ്‌’ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി. തിരക്കഥകൃത്ത് സേതു ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ആണ് ‘ഒരു കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗ്‌’.  ഈ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നതും സേതു തന്നെയാണ്.

മമ്മൂട്ടി നായകനായി എത്തുന്ന ‘ഒരു കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗ്‌’ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി. തിരക്കഥകൃത്ത് സേതു ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ആണ് ‘ഒരു കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗ്‌’.  ഈ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നതും സേതു തന്നെയാണ്.

Show Less

No comments Yet

SLIDESHOW

LATEST VIDEO