നയൻതാര കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാകുന്ന തമിഴ് ചിത്രം കോലമാവ് കോകില (കൊകൊ) ട്രെയിലർ

നയൻതാര കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാകുന്ന തമിഴ് ചിത്രം കോലമാവ് കോകില (കൊകൊ) ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി. ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് നെൽസൺ ദിലിപ്കുമാർ.

നയൻതാര കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാകുന്ന തമിഴ് ചിത്രം കോലമാവ് കോകില (കൊകൊ) ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി. ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് നെൽസൺ ദിലിപ്കുമാർ.

Show Less

No comments Yet

SLIDESHOW

LATEST VIDEO