അമലയ്ക്ക് പകരം മേഘ

വിജയ്സേതുപതി-അമലാപോള്‍ ജോഡി ആദ്യമായി ഒത്തുചേരുന്നു എന്നൊരു വാര്‍ത്ത പ്രചരിച്ചിരുന്നു. വിജയ്സേതുപതിയെപ്പോലെതന്നെ അമലയും ഏറെ തിരക്കിലാണിപ്പോള്‍. എന്നാല്‍ ഒടുവില്‍ കിട്ടിയ വാര്‍ത്ത അമലയ്ക്ക് പകരം മേഘ ആകാശ് സേതുപതിയുടെ നായികയാകുന്നു എന്നാണ് അവിചാരിതമായുള്ള അമലയുടെ പിന്മാറ്റം... Read More

വിജയ്സേതുപതി-അമലാപോള്‍ ജോഡി ആദ്യമായി ഒത്തുചേരുന്നു എന്നൊരു വാര്‍ത്ത പ്രചരിച്ചിരുന്നു. വിജയ്സേതുപതിയെപ്പോലെതന്നെ അമലയും ഏറെ തിരക്കിലാണിപ്പോള്‍. എന്നാല്‍ ഒടുവില്‍ കിട്ടിയ വാര്‍ത്ത അമലയ്ക്ക് പകരം മേഘ ആകാശ് സേതുപതിയുടെ നായികയാകുന്നു എന്നാണ് അവിചാരിതമായുള്ള അമലയുടെ പിന്മാറ്റം മേഘയ്ക്ക് ഭാഗ്യമായി മാറി. വെങ്കിട്ട്കൃഷ്ണരോഹത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം ഊട്ടിയില്‍ ചിത്രീകരിച്ചുവരികയാണിപ്പോള്‍.

Show Less

No comments Yet

SLIDESHOW

LATEST VIDEO