നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലികരിക്കണോ…

  വീടുകളില്‍ വിളക്ക് കത്തിച്ചു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകദിവസങ്ങളില്‍ അഞ്ച് തിരിയിട്ട വിളക്ക് കത്തിച്ചും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ ജോഡിയായി ദീപം കത്തിച്ചു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാല്‍ ദമ്പതിമാരുടെ ആഗ്രഹം സഫലമാവും എന്നാണ് വിശ്വാസം. വിളക്കില്‍ രണ്ട് തിരിയിട്ട്... Read More

 

വീടുകളില്‍ വിളക്ക് കത്തിച്ചു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകദിവസങ്ങളില്‍ അഞ്ച് തിരിയിട്ട വിളക്ക് കത്തിച്ചും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ ജോഡിയായി ദീപം കത്തിച്ചു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാല്‍ ദമ്പതിമാരുടെ ആഗ്രഹം സഫലമാവും എന്നാണ് വിശ്വാസം. വിളക്കില്‍ രണ്ട് തിരിയിട്ട് രണ്ട് മുഖമായിട്ട് വേണം ജോഡി ദീപം കത്തിക്കാന്‍. ചൊവ്വ, വെള്ളി ദിവസങ്ങളില്‍ വിളക്ക് തേച്ച് കഴുകരുത്. വിളക്കില്‍ കുബേരനും ലക്ഷ്മിയും കുടികൊള്ളുന്നതായിട്ടാണ് വിശ്വാസം. തിങ്കളാഴ്ചയോ, വ്യാഴാഴ്ചയോ വിളക്ക് തേച്ച് കഴുകിവെച്ച് ചൊവ്വ, വെള്ളി ദിവസങ്ങളില്‍ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് വിളക്ക് കത്തിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാല്‍ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സഫലമാവും എന്നാണ് വിശ്വാസം.

Show Less

No comments Yet

SLIDESHOW

LATEST VIDEO