കമല്‍ഹാസന്‍ @ 65 ഒരു കുടുംബചിത്രം

ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയുടെ നായകന്‍ കമല്‍ഹാസന്‍റെ 65-ാം ജന്മദിനാഘോഷം കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം പരമകുടിയിലെ കുടുംബവീട്ടില്‍ ലളിതമായ ചടങ്ങുകളോടെ ആഘോഷിച്ചു. അതേസമയം കമല്‍ഹാസന്‍റെ രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടിയായ മക്കള്‍ നീതിമയ്യവും ആരാധകരും ചേര്‍ന്ന് വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ തമിഴ്നാട്ടില്‍ ജന്മദിനാഘോഷം പൊടിപൊടിച്ചു.  ... Read More

ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയുടെ നായകന്‍ കമല്‍ഹാസന്‍റെ 65-ാം ജന്മദിനാഘോഷം കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം പരമകുടിയിലെ കുടുംബവീട്ടില്‍ ലളിതമായ ചടങ്ങുകളോടെ ആഘോഷിച്ചു. അതേസമയം കമല്‍ഹാസന്‍റെ രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടിയായ മക്കള്‍ നീതിമയ്യവും ആരാധകരും ചേര്‍ന്ന് വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ തമിഴ്നാട്ടില്‍ ജന്മദിനാഘോഷം പൊടിപൊടിച്ചു.

 

 

കുടുംബവീട്ടില്‍ ജന്മദിനാഘോഷത്തില്‍ കമല്‍ഹാസന്‍റെ മക്കളായ അക്ഷരയും ശ്രുതിയും ഉള്‍പ്പെടെ കുടുംബാഗങ്ങളെല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി.

Show Less

No comments Yet

SLIDESHOW

LATEST VIDEO