ജ്യോതികയുടെ അടുത്ത ചിത്രം ‘പൊന്‍മകള്‍ വന്താല്‍’

ജ്യോതിക നായികയാകുന്ന പുതിയ ചിത്രം 'പൊന്‍മകള്‍ വന്താലിന്റെ' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. ത്രില്ലർ പശ്ചാത്തലത്തിൽ  ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയത് നടനും ജ്യോതികയുടെ ഭര്‍ത്താവുമായ സൂര്യയാണ്. പുതുമുഖ സംവിധായകന്‍ ജെജെ ഫെഡറിക് ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തില്‍... Read More

ജ്യോതിക നായികയാകുന്ന പുതിയ ചിത്രം ‘പൊന്‍മകള്‍ വന്താലിന്റെ’ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. ത്രില്ലർ പശ്ചാത്തലത്തിൽ  ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയത് നടനും ജ്യോതികയുടെ ഭര്‍ത്താവുമായ സൂര്യയാണ്. പുതുമുഖ സംവിധായകന്‍ ജെജെ ഫെഡറിക് ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ഭാഗ്യരാജ്, പാര്‍ത്ഥിപന്‍, പാണ്ഡിരാജന്‍, പ്രതാപ് പോത്തന്‍ എന്നിവര്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നു.

 

 

ജ്യോതിക നായികയാകുന്ന പുതിയ ചിത്രം ‘പൊന്‍മകള്‍ വന്താലിന്റെ’ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. ത്രില്ലർ പശ്ചാത്തലത്തിൽ  ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയത് നടനും ജ്യോതികയുടെ ഭര്‍ത്താവുമായ സൂര്യയാണ്. പുതുമുഖ സംവിധായകന്‍ ജെജെ ഫെഡറിക് ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ഭാഗ്യരാജ്, പാര്‍ത്ഥിപന്‍, പാണ്ഡിരാജന്‍, പ്രതാപ് പോത്തന്‍ എന്നിവര്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നു.

Show Less

No comments Yet

SLIDESHOW

LATEST VIDEO