ഗൗളി വീണാല്‍ ഫലം ഉറപ്പ്

  ഗൗളിയും നിമിത്തഫലങ്ങളും   ശിരോമധ്യേ പതേല്‍ ഗൗളീ മാതുര്‍ഭ്രാതുര്‍ഗുരോര്‍മൃതിഃ   എന്ന വചനമനുസരിച്ച്,   ശിരസ്സിന്‍റെ മദ്ധ്യഭാഗത്തു ഗൗളി വീണാല്‍ മാതാവിനോ സഹോദരനോ ഗുരുജനങ്ങള്‍ക്കോ മരണം ഫലം.   ശിരസ്സിന്‍റെ പിന്‍ഭാഗത്തുവീണാല്‍ കലഹം.... Read More

 

ഗൗളിയും നിമിത്തഫലങ്ങളും

 

ശിരോമധ്യേ പതേല്‍ ഗൗളീ മാതുര്‍ഭ്രാതുര്‍ഗുരോര്‍മൃതിഃ

 

എന്ന വചനമനുസരിച്ച്,

 

ശിരസ്സിന്‍റെ മദ്ധ്യഭാഗത്തു ഗൗളി വീണാല്‍ മാതാവിനോ സഹോദരനോ ഗുരുജനങ്ങള്‍ക്കോ മരണം ഫലം.

 

ശിരസ്സിന്‍റെ പിന്‍ഭാഗത്തുവീണാല്‍ കലഹം.

 

നെറ്റിയില്‍ വീണാല്‍ നിധിദര്‍ശനം.

 

നെറ്റിയുടെ മദ്ധ്യത്തില്‍ രാജസമ്മാനലബ്ധി.

 

നാസാഗ്രത്തില്‍ വീണാല്‍ രോഗാരിഷ്ടം.

 

അധരത്തിലാണെങ്കില്‍ ധന-ഐശ്വര്യാദികള്‍.

 

കവിളില്‍ ധനനഷ്ടം,

 

ചെവിയിലോ കണ്ണിലോ കവിള്‍തടത്തിനടുത്തോ വീണാല്‍ മരണപ്രേരണ.

 

കഴുത്തില്‍ വീണാല്‍ സജ്ജനസംസര്‍ഗ്ഗം,

 

കയ്യുടെ തുടക്കത്തില്‍ കക്ഷത്തിനടുത്ത് വീണാല്‍ ചിലപ്പോള്‍ വ്യസനം.

 

വയറ്റില്‍ മഹാഭയം.

 

കൈകളില്‍ ശത്രുവിന്‍റെ ഉപദ്രവം.

 

മാറിടത്തില്‍ വലിയ വ്യസനം.

 

ഗുഹ്യഭാഗത്തുവീണാല്‍ സര്‍പ്പഭയം.

 

തുട, കാല്‍മുട്ട് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പ്രസവാശൗചം

 

പാദങ്ങളില്‍ വീണാല്‍ തീര്‍ത്ഥയാത്ര,

 

കാലിനടിയില്‍ ക്ഷീരഭോജനം ഇവയാണ് വിവിധ അവയവഭാഗങ്ങളില്‍ ഗൗളി വീണാലുള്ള നിമിത്തഫലങ്ങള്‍.

 

ഗൗളി പുരുഷന്മാരുടെ ശരീരത്തില്‍ വലതുഭാഗത്തും സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തില്‍ ഇടതുഭാഗത്തും വീണു മേലോട്ടുകയറിപ്പോകുകയാണെങ്കില്‍ ശുഭഫലമാണ്. താഴോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കില്‍ ദോഷഫലം. ഗൗളി വീണുള്ള ദോഷഫലത്തിന് ശിവഭജനമാണ് പരിഹാരം. ക്ഷേത്രസന്നിധിയിലോ ആലിന്‍റെ ചുവട്ടിലോ വച്ചാണ് ഗൗളി വീണതെങ്കില്‍ ദോഷമില്ല.

Show Less

No comments Yet

SLIDESHOW

LATEST VIDEO