ഈ.മ.യൗവിലെ ‘ചൗരോ’, നടന്‍ സി.ജെ കുഞ്ഞൂഞ്ഞ് അന്തരിച്ചു

നടനും സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകനുമായിരുന്ന സി ജെ കുഞ്ഞുകുഞ്ഞ് (63) അന്തരിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യം അര്‍ധരാത്രിയില്‍, ഈ.മ.യൗ, ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം എന്നിവയാണ് കുഞ്ഞുകുഞ്ഞ് അഭിനയിച്ച സിനിമകള്‍. ഇതില്‍ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് ഈ.മ.യൗവിലെ 'ചൗരോ' എന്ന കഥാപാത്രമായിരുന്നു. കലാകാരന്‍ എന്നതിലുപരി സജീവ രാഷ്ട്രീയ... Read More

നടനും സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകനുമായിരുന്ന സി ജെ കുഞ്ഞുകുഞ്ഞ് (63) അന്തരിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യം അര്‍ധരാത്രിയില്‍, ഈ.മ.യൗ, ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം എന്നിവയാണ് കുഞ്ഞുകുഞ്ഞ് അഭിനയിച്ച സിനിമകള്‍. ഇതില്‍ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് ഈ.മ.യൗവിലെ ‘ചൗരോ’ എന്ന കഥാപാത്രമായിരുന്നു. കലാകാരന്‍ എന്നതിലുപരി സജീവ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകനായിരുന്നു.

Show Less

No comments Yet

SLIDESHOW

LATEST VIDEO