നായകമാറ്റം

പ്രശസ്ത സംവിധായകനായ കാര്‍ത്തിക് നരേന്‍റെ 'നാടക മേടൈ' എന്ന തന്‍റെ പുതിയ ചിത്രത്തില്‍ നായകമാറ്റം. കാളിദാസ്ജയറാമാണ് തന്‍റെ നായകനെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോള്‍ മറ്റ് പേരുകള്‍ പരിഗണിച്ചുവരികയാണ്. ഗൗതം കാര്‍ത്തിക്കാണ് ഇപ്പോള്‍ മുന്‍നിരയില്‍നില്‍ക്കുന്നത്. എന്തായാലും റഹ്... Read More

പ്രശസ്ത സംവിധായകനായ കാര്‍ത്തിക് നരേന്‍റെ ‘നാടക മേടൈ’ എന്ന തന്‍റെ പുതിയ ചിത്രത്തില്‍ നായകമാറ്റം. കാളിദാസ്ജയറാമാണ് തന്‍റെ നായകനെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോള്‍ മറ്റ് പേരുകള്‍ പരിഗണിച്ചുവരികയാണ്. ഗൗതം കാര്‍ത്തിക്കാണ് ഇപ്പോള്‍ മുന്‍നിരയില്‍നില്‍ക്കുന്നത്. എന്തായാലും റഹ് മാന്‍ ഈ ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാകുന്നു എന്നതില്‍ കാര്‍ത്തിക്ക് ഉറപ്പുനല്‍കുന്നു. ‘ധ്രുവങ്കള്‍ 16’ എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിനുശേഷം ഇരുവരും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

Show Less

No comments Yet

SLIDESHOW

LATEST VIDEO