ബിജുമേനോനും നിമിഷാസജയനും ഒന്നിക്കുന്ന ലാൽ ജോസ് ചിത്രം ആരംഭിച്ചു

തട്ടും പുറത്ത് അച്യുതന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ലാൽ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രം ആരംഭിച്ചു. ബിജു മേനോനും നിമിഷാസജയനും ആണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കണ്ണൂരിന്റെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്ക്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെയാണ്... Read More

തട്ടും പുറത്ത് അച്യുതന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ലാൽ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രം ആരംഭിച്ചു. ബിജു മേനോനും നിമിഷാസജയനും ആണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കണ്ണൂരിന്റെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്ക്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ അവതരണം. കണ്ണൂരിന്റെ ഭാഷക്കും ഈ ചിത്രം ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. സുരേഷ് കൃഷ്ണ , ഇന്ദ്രൻസ് എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

 

 

Show Less

No comments Yet

SLIDESHOW

LATEST VIDEO