നാടക മേടൈയിൽ നാലു നായകന്മാർ

'ധ്രുവങ്കൾ 16' എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം സംവിധായകൻ കാർത്തിക്ക് നരേനും നടൻ റഹ്മാനും ഒന്നിക്കുന്ന 'നാടക മേടൈ'യിൽ നാലു നായകന്മാർ ഉണ്ടാവും. റഹ്മാൻ, കാളിദാസൻ എന്നിവരെ കൂടാതെ ഗൗതം കാർത്തിക്ക് പാർത്ഥിപൻ... Read More

‘ധ്രുവങ്കൾ 16’ എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം സംവിധായകൻ കാർത്തിക്ക് നരേനും നടൻ റഹ്മാനും ഒന്നിക്കുന്ന ‘നാടക മേടൈ’യിൽ നാലു നായകന്മാർ ഉണ്ടാവും. റഹ്മാൻ, കാളിദാസൻ എന്നിവരെ കൂടാതെ ഗൗതം കാർത്തിക്ക് പാർത്ഥിപൻ എന്നിവരായിരിയ്ക്കും മറ്റു നടന്മാർ. ഇവരുമായി സംവിധായകൻ ചർച്ചയിലാണ്. ‘ധ്രുവങ്കൾ 16’ ൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നാലു നായകന്മാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വൈകാരികവും ശക്തവുമായ ഒരു കഥയായിരിക്കും ‘നാടക മേടൈ’യുടേത്രെ.  സംവിധായകൻ തന്നെയാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.

Show Less

No comments Yet

SLIDESHOW

LATEST VIDEO