27 നക്ഷത്രസവിശേഷതകളും ദോഷപരിഹാരങ്ങളും – ഭാഗം 19

    27 നക്ഷത്രസവിശേഷതകളും ദോഷപരിഹാരങ്ങളും - ഭാഗം 19   മൂലം     പൊതുസ്വഭാവം   ആകാശതലത്തില്‍ പതിനൊന്ന് നക്ഷത്രങ്ങള്‍കൂടി ചേര്‍ന്ന് വാളുപോലെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് മൂലം നക്ഷത്രം. വ്യാഴ ഗ്രഹത്തിന്‍റെ മൂലത്രികോണമായ ധനുരാശിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഈ നക...Read More

ഈ മന്ത്രം ജപിച്ചിറങ്ങൂ… ആപത്തുകൾ അടുക്കില്ല…

  യാത്രാവേളയിലെ ആപത്തുകളുകലാന്‍     ഓം നമോ അങ്കാരകായ നമഃ (3 തവണ)   ഓം നമോ കുജായ നമഃ (3 തവണ)   ഓം നമോ മംഗളായ നമഃ (3 തവണ)   ഓം നമോ വാഹനായ നമഃ(3 തവണ)   ഓം നമോ രാഹുവേ നമഃ (3 തവണ)   എന്ന മന്ത്രം വീടുവിട്ടിറങ്ങും മുമ്പ് ജപിക്കുക. യാത്ര സുഖകരവും ശു...Read More

ഇത്ര മാത്രം ചെയ്യുക…കടങ്ങൾ അകലും തീർച്ച

  കടങ്ങൾ അകലാൻ ഈ പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യുക     ഒരു മനുഷ്യന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ മിക്ക ദുഃഖദുരിതങ്ങള്‍ക്കും കാരണം ഋണം അഥവാ കടബാധ്യത, രോഗം, ശത്രുത എന്നിവയാകുന്നു. ഇതില്‍തന്നെ കടബാധ്യതകള്‍ രോഗത്തിനും ശത്രുതയ്ക്കും കാരണമായി തീരുന്നു. കടം മൂലം മനഃശാന്തി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഉറ്റവര്‍ അല്ലെങ്കില്...Read More

27 നക്ഷത്രസവിശേഷതകളും ദോഷപരിഹാരങ്ങളും – ഭാഗം 18

    27 നക്ഷത്രസവിശേഷതകളും ദോഷപരിഹാരങ്ങളും - ഭാഗം 18     തൃക്കേട്ട     പൊതുസ്വഭാവം   കുന്തംപോലെ മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങള്‍ ആകാശവീഥിയില്‍ കാണപ്പെടുന്നതാണ് തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രം. രക്ഷാകങ്കണമാണ് ഈ നക്ഷത്രചിഹ്നം. ഈ നക്ഷത്രത്തിന്‍റെ അവസാനമുള്ള അരനാഴി...Read More

27 നക്ഷത്രസവിശേഷതകളും ദോഷപരിഹാരങ്ങളും – ഭാഗം 17

  27 നക്ഷത്രസവിശേഷതകളും ദോഷപരിഹാരങ്ങളും - ഭാഗം 17 അനിഴം   പൊതുസ്വഭാവം   വില്ലിന്‍റെ രൂപത്തില്‍ ആകാശവീഥിയില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഒന്‍പതു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സമൂഹമാണ് അനിഴം നക്ഷത്രം. ജീവിതത്തില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി തടസ്സങ്ങള്‍, മറ്റുള്ളവരെ കണ്ണടച്ചു വിശ്വസിക്കാത്ത പ്രകൃതം, നല്ല ഭാ...Read More

ഏകാഗ്രതയോടെ ഈ മന്ത്രം ഉരുവിടു…ഫലസിദ്ധി ഉറപ്പ്…

  ആയുസ്സിനും ആരോഗ്യത്തിനുംവേണ്ടി   ദീര്‍ഘായുസ്സിനും ആരോഗ്യത്തിനുംവേണ്ടി നിത്യവും മൃത്യുഞ്ജയമന്ത്രം 11 തവണ ഉരുവിടുക. കുളിച്ച് വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ് നെറ്റിയില്‍ ഭസ്മംധരിച്ച് കിഴക്കോട്ടുനോക്കി ശിവരൂപത്തെ മനസ്സില്‍ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏകാഗ്രതയോടെ മന്ത്രം ഉരുവിട്ടാല്‍ ഫലസിദ്ധി നിശ...Read More

ധനസമൃദ്ധിക്കും, ഐശ്വര്യവര്‍ദ്ധനവിനും ഈ മന്ത്രം നിത്യം ജപിക്കൂ…

  ധനസമൃദ്ധിക്കും, ഐശ്വര്യവര്‍ദ്ധനവിനും  സുബ്രഹ്മണ്യഹ്മമന്ത്രോപാസന   ധനസമൃദ്ധി, ഐശ്വര്യവര്‍ദ്ധനവ്, ബുദ്ധി, പഠനം, ശത്രുരക്ഷ ഇവയ്ക്ക് കുജകാരകനും ദേവസേനാധിപതിയും ജ്ഞാനമൂര്‍ത്തിയുമായ തിരുച്ചെന്തൂര്‍ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയെ തന്നെ വണങ്ങണം. സുബ്രഹ്മണ്യ ഉപാസകന്മാര്‍ക്കും ഭക്തന്മാര്‍ക്കും എ...Read More

ഈ നിറങ്ങള്‍ ധരിക്കൂ…. ഫലം ഉറപ്പ്…

    വസ്ത്രങ്ങളുടെ നിറവും ധരിക്കേണ്ട ദിവസവും   ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വര്‍ണ്ണത്തില്‍ വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞാല്‍ ഗ്രഹങ്ങള്‍ സംപ്രീതരായി നന്മ പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്ന വിശ്വാസം നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. അതുപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രങ്ങളുടെ നിറങ്ങള്‍.   ഞായര്‍- ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കില്...Read More

ആയുസ്സും ഐശ്വര്യവും വർദ്ധിക്കാൻ 27 ജന്മനക്ഷത്രക്കാർചെയ്യേണ്ടത്….

  ജന്മനാളിന്‍റെ  പ്രത്യകതക്കനുസരിച്ചു  ഓരോ  വ്യക്തിയുടെയും സ്വഭാവം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും  . ഒരോ നാളുകള്‍ക്കുള്ള മൃഗത്തേയും പക്ഷിയേയും ഉപദ്രവിക്കാതെയും സംരക്ഷിച്ച് വൃക്ഷത്തെ നശിപ്പിക്കാതെയും പരിപാലിക്കുകയും,ദേവതയെയും നിത്യവും ഭക്തിയോടെ പൂജിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആയുസ്സും&nb...Read More
Load More